Tanzen kostenlos
Tanzgruppe-Bulgarische Rosehttp://splashurl.com/qyffaoy

Всеки един член, може да кандидатства за съвета. до 13.08.2017 е крайният срок на кандидатите, за да се подготвят бланките и документацията.

 

05. Септември!

Извънредно трето Общото събрание за 2017

 

за гласуване на нов съвет

 

§ 3 (3), § 7 (3), § 10 (3) , § 10 (5), § 10  (7)

 

                                                                 05.  September! 

                        Dritte Außerordentliche Hauptversammlung für 2017

                                            Abstimmung über neuen Vorstand

 

 

Tagesordnung für Mitgliederversammlung


- Begrüßung
- Eröffnung der Mitgliederversammlung
- Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
- Genehmigung der Tagesordnung
- Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Kalenderjahr
- Finanzbericht / Finazamt 2014, 2015 und 2016
- Aussprache über die Berichte
- Entlastung
- Neuwahl des Vorstands
- Bericht über die Vereinsziele für das laufende Jahr 2017 und 2018
- Verschiedenes  Stimmen aus der Mitgliedschaft
- Begrusung des Vorstands

- Aufgaben des Vorstands des Haushaltsplans für das laufende Jahr
- Satzung
- Schlusswort des Vorstands

 

 

Дневен ред

- Добре дошли
- Откриване на заседанието
-  правилното на поканата
- Одобряване на дневен ред
- Годишен доклад на Управителния съвет за изминалата календарна година
- финансов отчет  2014 г., 2015 г. и 2016 г.
- дебат за докладите
-  освобождава член на Управителния съвет
- избор на Управителния съвет
- Доклад относно целите на сдружението за 2017 година и 2018
- Гласовете за Управителния съвет
- Поздрав на Управителния съвет
- Задачи на Изпълнителния съвет на бюджета за текущата и бъдеща година
- Приема, изменя и допълва Устава на сдружението
- Заключение на Управителния съвет

                                                         Kandidaten - Кандидати

 

                       Denitza Brüser, Daniela Nikolaeva Lehmann  und Zoia Damerau